„Doskonal swój fach! Kurs ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego”

Ośrodek Szkolenia Spawaczy „Welder” S.C. oraz Synercom Usługi Wspólne Sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie:

„Doskonal swój fach! Kurs ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego”

Uczestnicy projektu:

180 osób dorosłych w wieku 18 + pracujących lub mieszkających lub uczących się w woj. śląskim, które z własnej inicjatywy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe cięcia tlenowego i plazmowego wykorzystywane przy wykonywaniu prac spawalniczych w szeroko pojętej branży przetwórstwa przemysłowego potwierdzone uzyskaniem dwóch zaświadczeń Instytutu Spawalnictwa nadających uprawnienia do wykonywania ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego. W procesie rekrutacji priorytetowo traktowane będą: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. na poziomie ponadgimnazjalnym), osoby, których kierunek kształcenia lub stanowisko pracy współgra z kwalifikacjami nabywanymi w projekcie tj. obszar kształcenia M mechaniczny i górniczo hutniczy lub kierunek mechanika i budowa maszyn lub stanowisko pracy: spawacz lub legitymowanie się uprawnieniami spawalniczymi, a także osoby z miast średnich lub miast średnich tracących funkcje gospodarcze.

Wyłączone z objęcia wsparciem są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym, właściciele przedsiębiorstw pełniących funkcje kierownicze i wspólnicy oraz osoby samozatrudnione. Warunkiem udziału zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa jest pozytywny wynik badań lekarskich (o ile nie przedstawi się aktualnych badań), wiek 18+ oraz wykształcenie min. podstawowe.

Termin rekrutacji:  od kwietnia 2022 na wskazaną edycję zgodnie z harmonogramem kursów dostępnym na stronie www.oss-welder.pl i w Biurze Projektu do zebrania kwalifikującej się max. dwukrotności osób na daną edycję lub do daty wyznaczonej w zawiadomieniu o naborze.

Formy wsparcia w projekcie:

Kurs ręcznego cięcia tlenowego wraz z egzaminem państwowym certyfikowanym  przez Instytut Spawalnictwa (19 jl)

Kurs ręcznego cięcia plazmowego wraz z egzaminem państwowym certyfikowanym  przez Instytut Spawalnictwa (16 jl)

Cel projektu: uzyskanie kwalifikacji cięcia tlenowego i plazmowego Instytutu Spawalnictwa przez min.162 os. tj. min.90% spośród 180 osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych udziałem w kursach ręcznego cięcia tlenowego i plazmowego zamieszkałych lub pracujących lub uczących się na terenie woj. śląskiego do czerwca 2023 r.

Planowane efekty:

  • 180 osób, które uczestniczyć będą w pozaszkolnych formach kształcenia
  • 162 osoby, które uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia

Wartość projektu: 542 722,28 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 461 313,94 zł

Harmonogram realizacji wsparcia

Edycja I w terminie 4.06.2022 – 25.06.2022 Termin naboru: 28.03.2022 – 27.05.2022

Edycja II w terminie 25.07.2022 – 29.07.2022 Termin naboru: 28.05.2022 – 15.07.2022

Edycja III w terminie 08.08.2022 – 12.08.2022 Termin naboru: 18.07.2022 – 01.08.2022

Edycja IV w terminie 20.08.2022 – 3.09.2022 Termin naboru: 2.08.2022 – 16.08.2022

Edycja V w terminie 10.09.2022 – 24.09.2022 Termin naboru: 17.08.2022 – 5.09.2022

Edycja VI w terminie 1.10.2022 – 15.10.2022 Termin naboru: 6.09.2022 – 23.09.2022

Edycja VII w terminie 8.10.2022 – 22.10.2022 Termin naboru: 24.09.2022 – 3.10.2022

Edycja VIII w terminie 24.10.2022 – 28.10.2022 Termin naboru: 4.10.2022 – 17.10.2022

Edycja IX w terminie 5.11.2022 –26.11.2022 Termin naboru: 4.10.2022 – 27.10.2022

Edycja X w terminie 3.12.2022 –17.12.2022 Termin naboru: 28.10.2022 – 25.11.2022

Edycja XI w terminie 22.01.2023 – 5.02.2023 Termin naboru: 28.11.2022 – 16.01.2023

Edycja XII w terminie 11.02.2023 –25.02.2023 Termin naboru: 17.01.2023 – 6.02.2023

Edycja XIII w terminie 18.02.2023 –4.03.2023 Termin naboru: 1.02.2023 – 13.02.2023

Edycja XIV w terminie 11.03.2023 –25.03.2023 Termin naboru: 14.02.2023 – 6.03.2023

Edycja XV w terminie 15.04.2023 –29.04.2023 Termin naboru: 7.03.2023 – 10.04.2023

Edycja XVI w terminie 13.05.2023 –27.05.2023 Termin naboru: 11.04.2023 – 8.05.2023

Edycja XVII w terminie 29.05.2023 –2.06.2023 Termin naboru: 9.05.2023 – 23.05.2023

Edycja XVIII w terminie 24.06.2023 –8.07.2023 Termin naboru: 24.05.2023 – 19.06.2023

Edycja XIX w terminie 15.07.2023 –29.07.2023 Termin naboru: 20.06.2023 – 10.07.2023

Kontakt:
Biuro Projektu:  ul. Portowa 16 W, 44-102 Gliwice
tel.  609 331 453, e-mail: biuro@oss-welder.pl

 

Dokumenty do pobrania

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringowej

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów spawalniczych podstawowych (stali)

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej i środków ochrony BHP

Zapytanie ofertowe na dostawę części do uchwytu przecinarki plazmowej

Zapytanie ofertowe na dostawę gazów technicznych

 

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów spawalniczych podstawowych (stali) cz. II

 

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

rozstrzygniecie zapytan

 

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom