Wdrażanie norm spawalniczych i jakościowych

Niniejszym proponujemy wdrożenia oraz certyfikację zintegrowanego systemu norm (w komplecie lub osobno):
• PN-EN ISO 3834: Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
• PN-EN 1090: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
• PN-EN 15085: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych
kursy spawaczy

Wdrożenie w/w norm skierowane jest do zakładów produkcyjnych wytwarzających stalowe i aluminiowe konstrukcje budowlane oraz pojazdy szynowe lub ich części.

Oferta obejmuje wprowadzenie w struktury przedsiębiorstwa wymagań w/w norm jakościowych, dotyczących wytwarzania stalowych i aluminiowych konstrukcji budowlanych oraz końcową certyfikację przez jednostkę notyfikowaną.

 

Prace związane z wdrożeniem zintegrowanych systemów polegają na wprowadzeniu:

  • dokumentów opisujących wymagania odpowiednich norm,
  • dokumentów, w których ustalono wymagania (specyfikacje), tj. norm wyrobu, wymagań dla materiałów lub komponentów stosowanych do produkcji, wymagań dla wyrobu na poszczególnych etapach produkcji,
  • dokumentów zawierających zalecenia i wytyczne,
  • dokumentów informacyjnych: przepisy prawa, opis technologiczny, dokumentacja techniczna, schemat organizacyjny,
  • zapisów potwierdzających funkcjonowanie wymagań danej normy/norm będących obiektywnymi dowodami o wykonanych działaniach lub osiągniętych wynikach na wszystkich etapach produkcji.

 

Wprowadzenie powyższych dokumentów oraz zapisów pozwala przedsiębiorstwu w pełnym zakresie przygotować się do certyfikacji w ramach wskazanych norm i uzyskać odpowiedni certyfikat potwierdzający zgodność z wymaganymi przepisami prawnymi.

Prace wdrażające normy odbywają się poprzez wizytację wykwalifikowanych pracowników na terenie zakładu, stały kontakt bezpośredni i kontakt w formie elektronicznej.

 

Niniejsza oferta obejmuje:

  • ok. 5-6 wizytacji na zakładzie,
  • stały kontakt bezpośredni oraz wsparcie również drogą elektroniczną.

 

Po wdrożeniu norm w zakładzie proponujemy również przeprowadzenie audytu certyfikującego nadzorowanego przez jednostkę uprawnioną i prowadzącego do uzyskania certyfikatu oraz uprawnień w danym zakresie.

W razie zainteresowanie prosimy o kontakt celem przygotowania indywidualnej oferty.

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom