ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI SPECJALISTY DS. STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

Projekty Unijne Logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI SPECJALISTY DS. STAŻY I PRAKTYK ZAWODOWYCH

1. Nazwa projektu: Uczeń z uprawnieniami spawacza MAG lub TIG

2. Numer projektu: RPSL.11.02.03-24-02CD/16

3. Beneficjent: Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C.

4. Okres realizacji projektu: 1.09.2016 – 31.08.2019

5. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada udokumentowania rozeznania rynku  (poniżej 20 tys. zł netto)

 

 

6. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, ul. Portowa 16 W

7. Grupa docelowa projektu:
90 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe tj. Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu oraz Technikum nr 1 Zespołu Szkół Techniczno–Informatycznych w Gliwicach zamieszkujących województwo śląskie w wieku minimum 18 lat, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie jest zbieżna z efektami kształcenia kursu spawania MAG lub TIG nieuczestniczących w innych projektach finansowanych ze środków publicznych o tym samym zakresie form wsparcia.

8. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór personelu projektu świadczącego usługi na podstawie  umowy zlecenia lub samozatrudnienia (osoba prowadząca działalność gospodarczą, która samodzielnie będzie świadczyć usługi) na funkcji specjalisty ds. staży i praktyk zawodowych.

Wymagania:
Wykształcenie kierunkowe lub min. 2-letnie doświadczenie w zakresie rekrutacji lub pośrednictwa pracy.
Termin realizacji usługi: każdorazowo śr. 60 h/m-c w okresie VI-VIII 2017, 2018, 2019, łącznie max 540 h

Pośrednictwo pracy realizowane będzie po zakończeniu kursów spawalniczych w celu optymalnego dopasowania kompetencji uczniów do oczekiwań organizatorów staży/praktyk i wyboru 50% osób tj. łącznie 45 uczniów o najwyższym poziomie zgodności. Specjalista ds. staży i praktyk zawodowych przy wykorzystaniu aplikacji do sieciowania uczniów szkół chcących odbyć praktykę z organizatorem stażu/praktyki w ramach platformy e-barometr dokona wyboru 50% uczniów.

Pośrednictwo pracy realizowane będzie w dni robocze popołudniami i w weekendy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie doradcy zawodowego finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Kryterium wyboru ofert:
Warunkiem formalnym wyboru oferentów jest przedłożenie kompletu dokumentów potwierdzających wymagania na stanowisko specjalisty ds. staży i praktyk zawodowych wskazane  w punkcie 8  tj. CV, dyplom potwierdzający wykształcenie kierunkowe w dziedzinie związanej z rynkiem pracy i/lub dokumenty poświadczające min. 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie np. rekrutacji, pośrednictwa pracy (ocena 0 – nie spełnia, 1 – spełnia). Oferty, które spełnią wymóg kompletności zostaną ocenione zgodnie z kryterium ceny: waga 100%.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
Kryterium cena:
P min
An = —————————– x 100 pkt.
P n
An – liczba punktów przyznanych ofercie podlegającej ocenie za kryterium cenowe
P min – cena minimalna wśród ważnych ofert
P n – cena zaproponowana przez Wykonawcę

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym składki ZUS i podatki.

10. Termin i miejsce składania ofert
Prosimy o składanie oferty (osobiście, faxem, e-mailem lub pocztą) do dnia 12 kwietnia 2017 r. do godz. 9.00 zgodnie z załączonym formularzem oferty w Biurze Projektu.
Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C.
Ul. Portowa 16 W, 44-102 Gliwice
Tel. tel.: 032 231 12 50, fax: 032 300 00 10
e-mail: biuro@oss-welder.pl

Osoba do kontaktu: Tomasz Jędrzejowski – koordynator projektu, tel. 609 331 453

 

 


 

Marcin Banasik
Marcin Banasik
2024-02-01
Fachura w każdym calu. Jeśli ktoś chce nauczyć się spawać to jest odpowiednie miejsce.
Oczko301
Oczko301
2024-01-17
Super Ośrodek Szkolenia polecam
Mateusz Podsiadły
Mateusz Podsiadły
2024-01-08
Bardzo dobre miejsce do nauki, jedyny maly minusik to mógłby byc jeden instruktor wiecej, natomiast wiedza instruktorow jest na wysokim poziomie. Nie ma owijania w bawelne ucza jak trzeba i sa wymagający, ale to dobrze po to czlowiek wydaje pieniądze aby sie nauczyć. Polecam z calego serca i jeszcze wrócę zdecydowanie!!!
Michal2401
Michal2401
2024-01-04
Dobra jakość szkolenia.Egzamin zdany.
Grażyna Erfurth
Grażyna Erfurth
2023-12-20
Bardzo dziękuję pau Robertowi za profesjonalne podejście wytłumaczenie i cierpliwości do ludzi którzy się uczą. 👌👌👌
Janusz Rychter
Janusz Rychter
2023-12-20
Pełen profesjonalizm. Szkolenie wykonane tak jak się należy. Polecam z czystym sumieniem. 5 gwiazdek to za mało ;)

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom