ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI DORADCY ZAWODOWEGO

Projekty Unijne Logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI DORADCY ZAWODOWEGO –

 

1. Nazwa projektu: Uczeń z uprawnieniami spawacza MAG lub TIG

2. Numer projektu: RPSL.11.02.03-24-02CD/16

3. Beneficjent: Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C.

4. Okres realizacji projektu: 1.09.2016 – 31.08.2019

5. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada udokumentowania rozeznania rynku  (powyżej 20 tys. zł netto i poniżej 50 tys. zł netto)

6. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, ul. Portowa 16 W

 

7. Grupa docelowa projektu:
90 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe tj. Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu oraz Technikum nr 1 Zespołu Szkół Techniczno–Informatycznych w Gliwicach zamieszkujących województwo śląskie w wieku minimum 18 lat, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie jest zbieżna z efektami kształcenia kursu spawania MAG lub TIG nie uczestniczących w innych projektach finansowanych ze środków publicznych o tym samym zakresie form wsparcia.

8. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór personelu projektu świadczącego usługi na podstawie  umowy zlecenia lub samozatrudnienia (osoba prowadząca działalność gospodarczą, która samodzielnie będzie świadczyć usługi) na funkcji doradcy zawodowego.

Wymagania:
wykształcenie wyższe kierunkowe lub min. 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradcy zawodowego)

Termin realizacji usługi: w okresie trzech lat każdorazowo dla 36 osób  w wymiarze śr. 3h/os. w okresie połowa września – połowa października 2016,2017 i 2018 roku, łącznie max. 324 godziny.

Doradztwo edukacyjno–zawodowe realizowane będzie na etapie rekrutacji do projektu celem wyłonienia po 15 uczestników projektu na kursy spawania MAG oraz 15 uczestników projektu na kursy spawania TIG podczas każdej z rund rekrutacyjnych co roku na podstawie oceny kluczowych kompetencji, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także  przydatności kursu z punktu widzenia celów edukacyjno-zawodowych kandydata/ki do projektu oraz motywacji podjęcia kształcenia. Narzędzia do wykorzystania: testy predyspozycji zawodowych, analiza CV, wywiad bezpośredni.

Doradztwo zawodowe realizowane będzie w dni robocze popołudniami i w weekendy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie doradcy zawodowego finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

9. Kryterium wyboru ofert:
Warunkiem formalnym wyboru oferentów jest przedłożenie kompletu dokumentów potwierdzających wymagania na stanowisko doradcy zawodowego wskazane  w punkcie 8  tj. CV, dyplom ukończenia kształcenia w zawodzie doradcy zawodowego i/lub dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego (ocena 0 – nie spełnia, 1 – spełnia). Oferty, które spełnią wymóg kompletności zostaną ocenione zgodnie z kryterium ceny: waga 100%.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
Kryterium cena:

P min

An = —————————– x 100 pkt.

P n

An – liczba punktów przyznanych ofercie podlegającej ocenie za kryterium cenowe
P min – cena minimalna wśród ważnych ofert
P n – cena zaproponowana przez Wykonawcę

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym składki ZUS i podatki.

10. Termin i miejsce składania ofert
Prosimy o składanie oferty (osobiście, faxem, e-mailem lub pocztą) do dnia 07 październik 2016 r. do godz. 9.00 zgodnie z załączonym formularzem oferty w Biurze Projektu.
Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C.
Ul. Portowa 16 W, 44-102 Gliwice
Tel. tel.: 032 231 12 50, fax: 032 300 00 10
e-mail: biuro@oss-welder.pl

Osoba do kontaktu:

Tomasz Jędrzejowski – koordynator projektu, tel. 609 331 453

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www.oss-welder.pl zakładka „Projekty unijne” oraz dostarczone do trzech potencjalnych wykonawców usług.

 

Marcin Banasik
Marcin Banasik
2024-02-01
Fachura w każdym calu. Jeśli ktoś chce nauczyć się spawać to jest odpowiednie miejsce.
Oczko301
Oczko301
2024-01-17
Super Ośrodek Szkolenia polecam
Mateusz Podsiadły
Mateusz Podsiadły
2024-01-08
Bardzo dobre miejsce do nauki, jedyny maly minusik to mógłby byc jeden instruktor wiecej, natomiast wiedza instruktorow jest na wysokim poziomie. Nie ma owijania w bawelne ucza jak trzeba i sa wymagający, ale to dobrze po to czlowiek wydaje pieniądze aby sie nauczyć. Polecam z calego serca i jeszcze wrócę zdecydowanie!!!
Michal2401
Michal2401
2024-01-04
Dobra jakość szkolenia.Egzamin zdany.
Grażyna Erfurth
Grażyna Erfurth
2023-12-20
Bardzo dziękuję pau Robertowi za profesjonalne podejście wytłumaczenie i cierpliwości do ludzi którzy się uczą. 👌👌👌
Janusz Rychter
Janusz Rychter
2023-12-20
Pełen profesjonalizm. Szkolenie wykonane tak jak się należy. Polecam z czystym sumieniem. 5 gwiazdek to za mało ;)

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom