Dofinansowanie kursów dla MŚP

”Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”

realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

 

 

Warunki otrzymania dofinansowania:

 • •    Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa
 • •    Działalność prowadzona na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

 

 

Dofinansowanie do USŁUG ROZWOJOWYCH:

 • •    Usługi szkoleniowe – szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kwalifikacyjny kurs zawodowy (dostępnych w BUR Bazie Usług Rozwojowych)
 • •    Usługi doradcze  – doradztwo, coaching, mentoring (dostępnych w BUR Bazie Usług Rozwojowych)
  *UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje szkoleń, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa min: szkolenia BHP, pierwszej pomocy, przeciwpożarowe.

Poziom Dofinansowania:

 • •    50%  – średnie przedsiębiorstwa (z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,)
 • •    70% –małe przedsiębiorstwa (z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%)
 • •    80% –mikroprzedsiębiorstwa
  * MAKSYMALNA kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo: 100.000,00 zł
  * ŚREDNIA kwota dofinansowania na jednego pracownika maksymalnie:7.500,00 zł
  * MAKSYMALNA kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej:15.000,00 zł

 

 

Biuro projektu:
Ul. Bojkowska 37 budynek 4 Maszynownia pok. 122
44-100 Gliwice
Tel. 534 657 310
Mail: psf.zit@gapr.pl

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom