Kompleksowa obsługa BHP

zakresie BHP oferujemy:

  • – szkolenia wstępne i okresowe – dla pracowników każdego szczebla zatrudnienia;
  • – opracowywanie ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracowniczych; – metodykę instruktażu stanowiskowego;
  • – analiza przyczyn wypadków przy pracy i dokumentacja powypadkowa; – audit wewnętrzny, pozwalający na okresową ocenę stanu BHP w firmie;
  • – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • – prowadzenie pełnej dokumentacji BHP;
  • – opracowywanie dokumentacji HACCP; – doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania certyfikacji ISO
  • – doradztwo w zakresie przepisów BHP i prawa pracy;
  • – kursy pierwszej pomocy;
  • – kursy p.poż; – dostosowywanie parku maszynowego do wymogów obowiązujących przepisów;
  • – doradztwo kadrowe.

 

Szkolenia prowadzimy na indywidualne zlecenie Klienta w sali wykładowej lub w siedzibie firmy zlecającej a także w formie e-learningu. Na życzenie klienta mamy możliwość organizowania spotkań o tematyce BHP przy okazji wyjazdów integracyjnych, szkoleniowych, konferencji, seminariów i innych okresowych spotkań branżowych. Pragniemy zaznaczyć, iż istnieje możliwość podpisania stałych umów o współpracę. 

 

W razie zainteresowania proszę o kontakt pod numerem telefonu 509 331 412 lub mailowo  rw@oss-welder.pl.