Poniżej znajdują się cztery kategorie testów online stanowiących narzędzie do samodzielnej oceny stanu wiedzy kursanta z danej dziedziny. Kliknięcie wybranej kategorii spowoduje przejście do przykładowego testu z losowymi pytaniami.

wózki podnośnikowe

Wózki Podnośnikowe

wózki specjalizowane

Wózki Specjalizowane

suwnice ogólnego przeznaczenia

Suwnice Ogólnego Przeznaczenia

podesty przejezdne

Podesty Przejezdne