24.06.2022 - 26.06.2022

15:00 - 20:00:00

Kurs elektryka – montażysty Gliwice

KURS ELEKTRYKA MONTAŻYSTY – PRAKTYCZNY KURS OD PODSTAW

Zakres programowy szkolenia:

Tematyka zajęć

 

Treści szkolenia w ramach tematyki zajęć


Kable i przewody stosowane w instalacji elektrycznej.

Budowa, oznaczenie, dobór i instalowanie kabli i przewodów w obiektach budowlanych


Osprzęt elektroinstalacyjny

Gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, puszki instalacyjne, elementy łączeniowe, rozdzielnice, uziomy, szyny wyrównawcze, złącza kablowe, skrzynki pomiarowo – rozdzielcze, Symbole osprzętu instalacyjnego,schematy łączeniowe. Praktyczne wykonanie podstawowych układów instalacji gniazd 1 fazowych i 3 fazowych oraz oświetlenia.


Osprzęt modułowy

Odłączniki, rozłączniki, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki róznicowoprądowe, przekaźniki, styczniki, ochronniki przepięciowe, wyłączniki silnikowe. Praktyczny montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy


Schematy instalacji elektrycznej

Czytanie ze zrozumieniem schematów stabulacji elektrycznej budowlanej. Wykonanie własnego projektu instalacji.


Praktyczne wykonanie instalacji elektryczne

Praktyczne wykonanie instalacji wg własnego projektu.


 

KOSZT SZKOLENIA  900,00 zł
OPŁATA EGZAMINACYJNA 300,00 zł za każdy złożony wniosek egzaminacyjny

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom