Szkolenia SEP

AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

Organizujemy kursy na terenie całej Polski w zakresie uprawnień energetycznych:

 • grupa 1 – uprawnienia elektryczne
 • grupa 2 – uprawnienia ciepłownicze
 • grupa 3 – uprawnienia gazowe

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

GRUPA 1

Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci
  elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
 • sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
 • urządzenia elektrotermiczne
 • urządzenia do elektrolizy
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektryczna sieć trakcyjna
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje
  automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń
  i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

GRUPA 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe,
  o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi
  o przesyle ciepła powyżej 50kW
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW ,
  wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW każda
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego
  powietrza i gazów technicznych
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw,
  o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej
  regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

GRUPA 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych,
  rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu ,
  rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa
  (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
  (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • turbiny gazowe
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci,
  urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9. )

Egzaminy w zakresie EKSPLOATACJI I DOZORU

Cennik szkoleń SEP

szkolenie online  lub stacjonarnie w zakresie uprawnień elektrycznych, ciepłowniczych i gazowych 150,00 PLN

opłata egzaminacyjna za każdy złożony wniosek egzaminacyjny w 2022r. 301,00 PLN

W celu zapoznania się z naszym terminarzem szkoleń kliknij TUTAJ.

 

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu

509 331 412, 509 331 402

rw@oss-welder.pl  ab@oss-welder.pl

Sprawdź terminy szkoleń

Kursy SEP dedykowane są wszystkim osobom, które na co dzień zajmują się eksploatacją bądź dozorem urządzeń, obsługą, konserwacją, remontem czy kontrolą instalacji elektrycznych lub sieci elektroenergetycznych. Szkolenia SEP są również skierowane do osób zajmujących się urządzeniami wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi energię elektryczną.

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom