Operator pilarek i kos

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do samodzielnej i bezpiecznej pracy piłami mechanicznymi z napędem spalinowym oraz elektrycznym w parkach, placach zieleni miejskiej, ogrodnictwie i sadownictwie ( nie dotyczy prac na budowach oraz w rejonie pasów drogowych i w lasach państwowych). 

Na potwierdzenie zdobytych kwalifikacji uczestnik otrzymuje zaświadczenie. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym nie tylko zdobędzie potwierdzenie kwalifikacji, ale ponadto uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej.

Program szkolenia składa się z 2 jednostek modułowych w zakresie których wchodzi omówienie następujących zagadnień teoretycznych:

 • budowa, działanie i eksploatacja pilarek łańcuchowych
 • wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących pilarki mechaniczne
 • mechanizmy i ich budowa
 • urządzenia zabezpieczające
 • wyposażenie elektryczne
 • obsługa pilarek
 • praca w warunkach specyficznych
 • BHP przy obsłudze pilarek
 • technologia robót
 • niebezpieczne uszkodzenie/nieszczęśliwy wypadek oraz praktycznych w zakresie:
 • czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy sprawdzanie działania hamulców i urządzeń zabezpieczających

Po ukończeniu szkolenia kursant powinien znać wymagania dla osób obsługujących pilarki mechaniczne, ich rodzaje, zasady działania, budowy i obsługi pilarek, obowiązujące zasady BHP przy obsłudze tych urządzeń, obowiązki obsługującego przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy, czynności warunkujące prawidłową eksploatację pilarki mechanicznej oraz zapewnić że operator pilarki będzie potrafił prawidłowo reagować w przypadku awarii i sytuacjach zagrożeń, udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, prawidłowo obsługiwać pilarkę w trakcie wykonywania prac, sterować mechanizmami, sprawdzać działanie urządzeń zabezpieczających i hamulców.

Minimalne wymagania stawiane dla uczestnika szkolenia:

 • ukończona co najmniej 8 letnia szkoła podstawowa,
 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi pilarek mechanicznych.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu UDT wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi pilarki mechanicznej klasy I.


W razie zainteresowania proszę o kontakt pod numerem telefonu

509 331 412, 509 331 402

lub mailowo

rw@oss-welder.pl, ab@oss-welder.pl

Zaufali nam

DB-logo
Logo-Herbapol
logo-alstom