Zgrzewanie tworzyw sztucznych PN-EN 13067

W naszym ośrodku prowadzimy szkolenia zgrzewaczy termoplastycznych tworzyw sztucznych wg PN-EN 13067 rur polietylenowych w metodach

– Zgrzewanie doczołowe

– elementem grzejnym podgrupa

– 3.4 – Zgrzewanie elektrooporowe

– podgrupa 3.6, 3.8

 

Zajęcia składają się z części teoretycznej i praktycznej.

 

Szkolenie prowadzi dr hab. inż. Andrzej Pusz Tematyka szkolenia zgrzewania doczołowego:

– metody zgrzewania

– ocena jakości połączenia – ograniczenia w łączeniu rur w technologii zgrzewania doczołowego

 

Tematyka szkolenia zgrzewania elektrooporowego:

– przygotowanie materiału do zgrzewania

– metody zgrzewania – ocena jakości połączenia

– ograniczenia w łączeniu rur w technologii zgrzewania elektrooporowego

 

Szkolenie trwa 3 dni i kończy się egzaminem wewnętrznym. Po ukończonym szkoleniu i pozytywnie zaliczonym egzaminie kursant otrzymuje:

Zaświadczenie kwalifikacyjne

Osoby, które chcą ubiegać się o uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, zobowiązani są dostarczyć na egzamin następujące materiały (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13067):

1. Rury atestowane do gazu lub wody: – l mb DN 110 (SDR ≤17,6) lub DN 125 (SDR ≤17,6) – 1,5 mb DN 90 (SDR ≤17,6)

2. Mufa DN 90 (SDR ≤17,6)

3. Siodło DN 90 (SDR ≤17,6)

 

Dodatkowo prowadzimy szkolenie dla osób nadzorujących prace zgrzewaczy wykonujące prace związane z montażem gazociągów i przyłączy polietylenowych zgodnie z normą PN-EN 13067 .
Takie osoby muszą posiadać aktualne uprawnienia budowlane.

Koszt szkolenia: 2000,00 zł (cena zawiera kurs + egzamin UDT)

 

Istnieje możliwość zrobienia szkolenia również bez egzaminu UDT zakończonego wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

AKTULANE TERMINY SZKOLEŃ:
27-29.09.2021

Więcej informacji pod numerem telefonu 509 331 412 , 509 331 402, rw@oss-welder.pl, ab@oss-welder.pl

AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ- KLIKNIJ TUTAJ