Szkolenia SEP

AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ- KLIKNIJ TUTAJ

 

Organizujemy kursy na terenie całej Polski w zakresie uprawnień energetycznych:

 • grupa 1 – uprawnienia elektryczne
 • grupa 2 – uprawnienia ciepłownicze
 • grupa 3 – uprawnienia gazowe

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ:

GRUPA 1

Urządzenia instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • 1)urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci
  elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • 2) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV
 • 3) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 • 4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW
 • 5) urządzenia elektrotermiczne
 • 6) urządzenia do elektrolizy
 • 7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • 8) elektryczna sieć trakcyjna
 • 9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje
  automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń
  i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

GRUPA 2.

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • 1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe,
  o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • 2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi
  o przesyle ciepła powyżej 50kW
 • 3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW ,
  wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • 4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW
 • 5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 • 6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW każda
 • 7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego
  powietrza i gazów technicznych
 • 8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw,
  o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 • 9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW
 • 10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej
  regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1- 9

 

GRUPA 3.

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • 1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • 2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych,
  rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu ,
  rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
 • 3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • 4) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu wyższym od 0,5 MPa
  (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • 5) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
  (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • 6) urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • 7) urządzenia, instalacje i przybory gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • 8) przemysłowe odbiornikí paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • 9) turbiny gazowe
 • 10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci,
  urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9. )

 

Egzaminy w zakresie EKSPLOATACJI I DOZORU

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu 509 331 412, rw@oss-welder.pl