odnowienie uprawnień SEP

Według aktualnych przepisów uprawnienia elektryczne, ciepłownicze czy też  gazowe zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia ich nabycia.

W celu odnowienia uprawnie energetycznych należy pozytywnie zaliczyć egzamin przed komisją kwalifikacyjną.

 

W naszym ośrodku organizujemy szkolenie w wersji online i stacjonarnie, które kończą się egzaminem w zakresie EKSPLOATCJI LUB/I DOZORU.

 

Koszt szkolenia: 150,00 PLN
Opłata egzaminacyjna za każdy złożony wniosek egzaminacyjny w 2021r. : 280,00 PLN

Zaufali nam