Oddział Wrocław

Ul. Karwińska 11
Tel. 32 231 12 50
Tel. 609 331 453
Tel. 609 331 037

 

Ośrodek Szkolenia Spawaczy WELDER oddział we Wrocławiu na ul. Karwińskiej 11 swoją działalność opiera na wieloletnim doświadczeniu personelu w zakresie szkolenia spawaczy, lutospawaczy, lutowaczy oraz przecinaczy gazowych. Ośrodek wyposażony jest w najnowszy sprzęt spawalniczy (półautomaty spawalnicze MIG/MAG, źródła zasilania TIG oraz do spawania elektrodą otuloną). Każdy kurs rozpoczyna się od wstępu teoretycznego prowadzonego przez wykwalifikowanych wieloletnich pracowników uczelnianych. Z kolei na zajęciach praktycznych kursanci mają do dyspozycji nieograniczone ilości materiałów do ćwiczenia spawania, a nad ich postępami czuwają instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem i umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatami. Naszym atutem jest to, że dla każdego kursanta przydzielony jest jeden boks szkoleniowy. Oznacza to, że kursant cały czas pobytu w naszym ośrodku może trenować bez ograniczeń wynikających np. z przydzielenia dwóch lub więcej kursantów do jednego stanowiska spawania. Kursant po odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego przystępuje do egzaminu w obecności Egzaminatora Instytutu Spawalnictwa bądź TÜV, UDT, DNV i innych po zdaniu którego otrzymuje książeczkę spawacza oraz świadectwo egzaminu spawacza, lutowacza lub lutospawacza zgodnie z odpowiednimi normami.

 

Ośrodek prowadzi szkolenia w zakresie spawania następującymi metodami:

– spawanie gazowe (311 wg PN-EN ISO 4063),

– spawanie elektroda otuloną (111),

– spawanie MAG (135) oraz MIG (131),

– spawanie drutem proszkowym z wypełnieniem topnikowym (136) oraz metalicznym (138)

– spawanie TIG (141),

– spawanie plazmowe (15),

– lutospawanie MIG/MAG, lutospawanie TIG oraz lutospawanie gazowe,

– kurs przecinacza tlenowego,

– kurs przecinacza plazmowego.

 

Kursy prowadzone są na trzech stopniach zaawansowania:

– kurs podstawowy obejmuje szkolenie w zakresie wykonywania złączy teowych ze spoiną pachwinową

– kurs ponadpodstawowy spawania doczołowego blach

– kurs ponadpodstawowy spawania doczołowego rur.