egzamin spawaczy wg normy 9606-1 UDT

Zgłoszenia na egzamin można dokonać najpóźniej do 20.01.2021r.

Zapraszamy 609 331 037